Fagforeningenes Musikkorps

Fagforeningenes Musikkorps 1959.(Foto:Viljugrein.Utlånt av Solveig Berg)

Fagforeningenes Musikkorps 1964.(Utlånt av Solveig Berg)

Fagforeningenes Musikkorps 1984.(Utlånt av Solveig Berg)