top of page

BRØDREMOEN SIDESPOR

 

 

 

Type 10a Nr 52 "Forsete" fabrikknr 76. Bygget av svenske NOHAB 1877. Brødremoen grustak

 Brødremoen Grustak Sidespor var et omfattende sanduttak for Østfoldbanen. Flere nivåer bygget, vaggespor ble brukt og kassesklier var i bruk der sanden ble veltet ned i fra øverste nivås vaggehylle. Annet som var montert var et brusystem der man trillet vagger ut på brua og man tippet sanda nedi åpninger og store lær/rørstykker ledet sanden nedi understående vogn.Dette grustaket ble brukt bl.a til å bygge våres 3 kraftanlegg i sin tid,Vamma,Solbergfoss og Kykkelsrud. Sand og grus ble fraktet med lokomotiv og vogner til Askim st. for deretter å rulle videre nedover til det kraftanlegget som da var under bygging.

 

Smaalensbanens damplokomotiv type 9a nr.60 Brødremoen grustak

Iflg en lokal beboer så skal vi ikke så mange åra tilbake at det sto lagret vogner der og rett etter krigen så var noen jernbanekanoner lagret der en periode.  5 skipskanoner påmontert "jernbanelavett" ble dirigert hit. 3 store og 2 små. Siste kommandant på Fossumstrøkets festning Halvor Gudmundsen ville gjenreise festningen, Høytorp fort og hhv Trøgstad fort etter krigen og ville bruke alle jernbanekanoner her. Men det ble ikke slik. Verdensbildet endret seg, men fortsatt med Russland/Sovjet som fiende. Forsvaret ble NIKE, noe anerledes iom at tungtransport av krigsmateriell hhv bomber kom med fly. NIKEs raketter hadde atomstridshoder. Men dette skulle kun amerikanske soldater ta seg av. Fossumstrøkets festning ble nedlagt 1959 samtidig med at kommandant og oberstløytnant Halvor Gudmundsen gikk av for alderen. NIKE ble opprettet 1959/1960 og var en nødvendig forsvarsfornying.

Innerste sporet har årstallet 1967 på seg. Brødremoen fikk status som holdeplass 1928 nedlagt 1982 iflg Banedata.

 

 

Fortegnelse over bundne tyske vogner Brødremoen grustak under 2.verdenskrig

Litra                             Tilhørende sted/nr

VT                  Stuttgart    137123

VT                  Stettin        137135

VT                  Køln            137045

GR                 Kassel          82686

GU                 Hannover   38141

G                    Munchen   45196

G                    Karlsruhe       136

G                    Karlsruhe   17296

G                    Kassel         42431

G                    Munchen    48351

GL                  Dresden       8114

GLR                Dresden      81377

GL                  Dresden         833

G                    Opeln          10959

SSLA              Wustermark 919408

SSLA              Wustermark 919410

SSLA              Køln             17241

K                    Mainz          713011

R                    Stuttgart       26072

 

NORSKE

G4                      Trondheim    41005

TL4               Oslo                60395

L4                 Oslo                50003

 

 

 

 

Tyskerne hadde også ett tysk pansertog stasjonert i Brødremoen grustak.Dette finnes det ikke noe fortegnelse om siden dette var som å regne som en hemmelighet.På Østre linje var det også stasjonert 2 tyske diesel motorvogner som ble brukt under øvelse med pansertoget

bottom of page