ASKIM STASJON I ELDRE TIDER

Askim stasjon 17.mai 1905
Askim stasjon 17.mai 1905

Foto:Mansrud

Tegnet utgave av Askim stasjon. (askimlinjene sin postkortsamling)

Askim jernbanestasjon rundt 1910
Askim jernbanestasjon rundt 1910

Utgiver H.E.& Co

Askim stasjon ca 1930
Askim stasjon ca 1930

Foto:Bj.Guderud Eier/utlånt av:www.askimlinjene.com

Askim Jernbaneparken
Askim Jernbaneparken

Foto:K.Nordahl/Kuhenholdt Tilhører: askimlinjene.com postkortsamling

Ytre stasjonsområde Askim ca 1910
Ytre stasjonsområde Askim ca 1910

Foto utlånt av Askim Historielag

Askim Jernbaneparken
Askim Jernbaneparken

Tilhører: askimlinjene.com postkortsamling

Askim stasjon ca 1910
Askim stasjon ca 1910

Foto: Mansrud Tilhører: askimlinjene.com postkortsamling

Askim stasjon 1917
Askim stasjon 1917

Foto: Carl Normann Tilhører: askimlinjene.com postkortsamling

Askim stasjon ca 1910
Askim stasjon ca 1910

Foto: B.M.Schønsberg Tilhører: askimlinjene.com postkortsamling

Askim stasjon ca 1925
Askim stasjon ca 1925

Foto: Kuhenholdt Tilhører: askimlinjene.com postkortsamling

Askim stasjon ca 1910
Askim stasjon ca 1910

Foto: J.H.K Tilhører: askimlinjene.com postkortsamling

Fra banejubileumet 1982 Askim Jernbanestasjon